Våra Tjänster

VÅRA TJÄNSTER


På Psykoterapium kan du som är över 18 år få hjälp med:


 •  Nedstämdhet och depression

 •  Ångest

 •  Sorg/komplicerad sorg

 •  Utmattning/ utmattningsdepression

 •  Kris och trauma

 •  PTSD

 •  Rådgivning och behandling av missbruk/beroende

 •  Medberoende
   
 •  Våld i nära relationer (VIR)

 •  Stöd att hantera och leva med diagnos, t ex ADHD eller Bipolär

 •  Svårigheter i relationer eller på arbetet 

 •  Problem i vuxna barn - föräldrarelationer

 •  Personlig utveckling

 •  Handledning

 •  Chefshandledning