Psykoterapi

PSYKOTERAPI


Psykoterapi är en behandlingsmetod som inriktar sig på att förstå och bearbeta orsaker till ett dåligt mående, svårigheter i relationer och symtom av olika slag.


Det innebär att inre djupare processer ställs i fokus. Varje människa är unik och har sin egen livsberättelse och egna livsupplevelser inom sig.


Ibland kan känslomässiga svårigheter hindra och begränsa oss i livet på ett sätt som gör att vi behöver professionell hjälp.


Syftet med psykoterapi är att nå en ökad förmåga att bättre kunna veta vad du känner, tycker och tänker. I samtalen utgår vi från dina behov och undersöker tillsammans hur dina svårigheter uttrycker sig och om det finns andra orsaker som behöver bearbetas.  Det bidrar i förlängningen till att bättre kunna skapa meningsfulla livsformer, fördjupade relationer och en ökad förmåga att handskas med motgångar i livet.


Terapin anpassas efter dina behov och önskemål och kan även innebära att olika metoder integreras. Längden på terapin kan variera från några enstaka samtal till en kontakt över flera år.Länk till Socialstyrelsen